מילון מושגים ומונחים מקצועיים מעולם הביטוח השמאות והפיננסים

אינדקס מגדלאור בית השמאים והשמאות

 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

א

 

אבדן מלא  או גם בשמו אבדן כללי - Total loss

 

מונח המגדיר מצב לאבדן , נזק או הרס כללי של הרכוש המבוטח נשוא פוליסה כך שאין אפשרות לשיקום הרכוש. משמעות תביעת הביטוח באירוע הנו למעשה תשלום הסכום המרבי הנקוב בפוליסה בניכוי הסכומים שהמבטחת רשאית לנכותם על פי החוק וקבלת השרידים .

 

ערכים קשורים : אירוע אבדן.

 

קישורים :

https://www.lloyds.com/Common/Help/Glossary?Letter=T 

https://en.wikipedia.org/wiki/Total_loss

 

 

אבדן רווחים:

 

רווחים שנמנעו מעסק או מפעל ששותק בעטיו של נזק אש או סיכונים נלווים. (מכונה גם: אבדן הכנסות)

נושאים קשורים : אבדן הכנסות , שבר מכני.

 

 

אבדן הכנסות:

 

רווחים שנמנעו מעסק או מפעל ששותק בעטיו של נזק אש או סיכונים נלווים. (מכונה גם: אבדן רווחים)

נושאים קשורים : אבדן רווחים , שבר מכני .

 

אבריה כללית - general average

 

מונח בעולם הביטוח שאותו הגו בעת הקדומה  תושבי האי רודוס המתייחס לפעולה שנעשית על מנת להציל ספינה או כלי שייט מטביעה או את מטענה כדוגמת השלכת מטען בעת סערה. כל בעלי המטענים האחרים שפעולה זו הצילה את מטענם חולקים באופן יחסי בנזק של בעלי המטען או המטענים שהושלכו לים.

 

 

אחריות ביטוחית - Insurance liability

 

מונח משפטי מעולם הביטוח העוסק בסוגיית האחריות הביטוחית כדוגמת בירור שאלות האחריות / החבות הביטוחית , היקפה והתנאים לקיומה , וכד'.

 

קישור

https://en.wikipedia.org/wiki/Liability_insurance

 

 

אחריות המוצר

 

ביטוח אחריותו של המבוטח לגבי תביעות שהוגשו נגדו בתקופת הביטוח (לפי בסיס הגשת תביעה) בשל נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם על ידי מוצריו שחדלו להיות בחזקתו עד לגובה גבול האחריות הנקוב בפוליסה.

 

 

אחריות מקצועית

 

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את חבות החברה, מנהליה ועובדיה הנובעת מכשל בביצוע חובתם המקצועית כתוצאה ממעשה רשלני, מחדל , טעות או השמטה אשר גרמו נזק לצד ג'.

 

 

אחריות צולבת/משולבת  - Cross/combined  liability

 

אחריות מבוטחים זה כלפי זה בפוליסה בה לפחות שני מבוטחים או יותר במסגרת סעיף הקובע כי כל מבוטח הנו צד שלישי ( ג' למשנהו או בהצלבה במקרה של מעל שני מבוטחים ) הביטוח נחשב כאילו הוצא לכל אחד מיחידי המבוטח בנפרד ובכל מקרה אין בסעיף להגדיל את גבול האחריות של המבטחת (כמובן בתוספת הוצאות משפט סבירות). המבטחת מנגד מוותרת על זכות תחלוף כלפי כל צד של מי מהמבוטחים.

 

 

אחריות שלוחית - Vicarious liability

 

בדיני נזיקין אחריות המוטלת על צד א  לפצות צד ב בגין נזק שאירע לצד ב על ידי צד ג מתוקף דוקטרינת האחריות השילוחית.

 

קישור:

https://en.wikipedia.org/wiki/Vicarious_liability

 

איזון משאבים

 

מנגנון להשוואת סך כל הנכסים בידי כל אחד מהצדדים בשיטה זו , האיזון מושג או מבוצע באופן הזה שהצד שלו נכסים ומשאבים העולים או עודפים על הצד שמנגד משלם את ההפרש לצד האחר.

למנגנון זה היבטים משפטיים ובמיוחד בתחום האישות על כלליהם וחריגותיהם שלא ניכנס לתוכו ויישאר למלומדים מתחום המשפט אך די באזכור ההקשרים למושגים ומונחים אחרים כגון  : פירוק וחלוקת רכוש במסגרת הלכת שיתוף (אפשרות חלוקת רכוש ללא פקיעת הנישואין במתן גט בפועל וגירושין , בניגוד להסדר האיזון המותנה בהם) הסכמי ממון וכד' . כשמאים אנו מבצעים ההערכות ובונים טבלאות איזון  לצורך ההשוואה .

 

צורך זה קיים גם בעולם העסקי בו שותפות הגיעה לסיומה והחליטו לפרק את החבילה או בירושות  בו נדרש לבצע הערכה ושמאות לפריטים , חפצים ציוד ולעתים אף חפצי אומנות ודברי ערך ונדרש לבצע הערכה לצורך קביעת חלוקה צודקת והוגנת לפי המפתח המוסכם.

 

 

איחור בהגשת תביעה

 

אי הגשת הודעה מיד עם קרות האירוע או כנדרש ובהתאם למועדים המצוינים בחוזה הביטוח שיש בהם כדי לשמש עילה לתביעה.

 

 

אירוע ביטוח

 

אירוע המוגדר בפוליסת ביטוח שהתרחשותו מממשת את זכות בעל הפוליסה או המוטבים בה וזאת עם התקיים תנאיה בתגמולי הביטוח המצוינים בה.

 

אירוע אבדן

 

אירוע המהווה סיבה לאבדן . לדוגמה אש או סופה כגון : טורנדו , טייפון , הוריקן , צונמי.

 

ערכים קשורים : אבדן מלא.

 

קישור: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Total_loss

 

 

אמצעי הגנה

 

אמצעים שונים הננקטים כהגנה או להקטנת סיכון או מניעתו על ידי המבוטח וביוזמתו או על פי דרישות המבטחת לעתים כתנאי לחיתום הפוליסה או החרגותיה ויש ופעולה זו אף תזכה לעיתים בהנחה בפרמיה לנוכח העובדה שיש בהם לדעת המבטחת להקטין את ההסתברות  לנזק לרכוש המבוטח.

 

 

אקסס – Ecsess

 

הערך הנקוב בפוליסה בסכום או אחוז שממנו יחל הכיסוי הביטוח או חבות המבטחת.

לשון אחר זהו מרכיב ההשתתפות העצמית של המבוטח . עניין זה נועד למנוע מטרד ועיסוק של המבטחת באירועים שוליים וזניחים (ערך מטרד) ולמקד את הכיסוי לאירועים מהותיים ומשמעותיים יותר.

 

קישור : https://en.wikipedia.org/wiki/Deductible

 

 

אקסגרציה - Ex gratia

 

תשלום אותו מעבירה מבטחת למבוטח למרות שאינו זכאי לו על פי תנאי הפוליסה וזאת לפנים משורת הדין, כטובה וכמחווה של רצון טוב ולא מכוח החוק או מחויבות על פי דין.

 

קישור: https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_gratia  

 

 

אנטי סלקציה/הטיה- Anti selection

 

מונח מעולם חיתום הנקרא גם ברירת סיכונים מוטה . מצב שבו מופר איזון בין הצדדים הנותן יתרון לאחד מהם על פני האחר ויוצר  חוסר הדדיות מעין מנגנון  "משחק סכום 0”.

דוגמה : הצטרפות אנשים לא בריאים לביטוח במטרה לתבוע מידית.

 

נושאים קשורים :Adverse selection

 

קישור: : https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_selection 

 

 

 

ידע ומידע

050-5308811      

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

מגדלאור

מגדלאור

בית השמאים והשמאות

שלח

שם​

שדה חובה

תודה על פנייתך!

 

נחזור אלייך בהקדם

טלפון​

שדה חובה

מייל​

שדה חובה

הודעה​

שדה חובה

בקרו אותנו:

בית עסק זה מכבד תשלום בכרטיסי אשראי

צרו קשר

 

קו ישיר לקשר מיידי: 050-5308811

מרכז ניהול וניתוב הודעות טל/פקס 24 שעות: 050-8966843

מייל: migdalor.win@gmail.com

 

פעילות בפריסה כלל ארצית ובחו״ל.

פגישות וביקורים לפי תיאום מראש

 

מטה החברה, משרדים ראשיים והנהלה ארצית: הנביאים 20 הדר, חיפה 

מען למכתבים: ת.ד. 3369, נשר (מבואות הטכניון)

050-5308811

נציגויות בחו״ל: אירופה | ארה״ב | אוסטרליה