מילון מושגים ומונחים מקצועיים מעולם הביטוח השמאות והפיננסים

אינדקס מגדלאור בית השמאים והשמאות

 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

 

 ה

 

הודעת נזק

 

 הודעה טלפונית או הודעה כתובה הנשלחת למבטח בעקבות קרות אירוע שמהווה עילה לתביעה ובו דרישת המבוטח לתשלום פיצויים המגיעים לו לפי הפוליסה. המבוטח נדרש להודיע על כל מקרה שיש בו עילה לתביעה, מיד לאחר שנודע לו על קרות מקרה הביטוח ובהתאם לתנאים המפורטים בחוזה הביטוח.

 

הזמנה לקבלת הצעה לביטוח

 

טופס בצורת שאלון שבו המעוניין בביטוח מוסר למבטח מידע רלוונטי לכריתת חוזה ביטוח לרבות הסיכון שהוא מעוניין לבטחו. הטופס עצמו הינו הצהרה חתומה מטעם המבוטח ומהווה הבסיס לחוזה הביטוח ולחלק בלתי נפרד ממנו, עם הסכמת (קיבול) קנט לקבל את ההצעה.

 

החרגה

 

העדר תביעות -אי הגשה של תביעות למבטח בידי המבוטח אם משום שלא אירע נזק ואם מסיבה אחרת. באותם מקרים שלא הוגשו תביעות מקובל לעיתים להעניק למבוטח הטבת היעדר תביעות המתבטאת בהנחה על גובה הפרמיה.

 

הקלת הסיכון

 

פעולות שעל המבוטח לנקוט למניעת נזק אפשרי ולהקטנתו. על המבוטח לנהוג ברכוש המבוטח כאילו לא עשה ביטוח ועליו לנקוט כל אמצעי להקלת הסיכון המבוטח לרבות קיום כל הגנות והאמצעים שיידרשו על ידי הגורם המבטח.

 

הנחה

 

ההפרש בין הפרמיה במחירון /מחושב (תעריף)  לבין הפרמיה בפועל. הנחה יכולה להיות לכל תקופת הביטוח או לתקופה מוגבלת.

 

הרחבת הכיסוי

 

סעיף בהסכם הביטוח או תוספת להסכם הביטוח הנותן כיסוי לסיכונים נוספים שהם מעבר לכיסויים הניתנים במסגרת הביטוח הבסיסי (חובה)

 

השבה לקדמות

 

לאחר שקרה מקרה ביטוחי, קטן ערך הרכוש המבוטח בסכום הפיצוי שקיבל המבוטח (בביטוחי רכוש ו/או רכב צד ג'). במידה והמבוטח שיקם את רכושו ועל מנת שיבוטח מחדש בערכו האמתי, עליו לשלם פרמיה נוספת.

 

השתתפות עצמית

 

הסכום הראשוני הנקוב בפוליסת הביטוח אותו נושא המבוטח מכל נזק בקרות מקרה הביטוח באירוע הביטוח . המשמעות היא שהמבטחת תשלם למבוטח את סכום הביטוח בניכוי השתתפות עצמית. 

 

השגחה ופיקוח - Control & inspection / observation 

 

מונח בתחום השילוח הימי האווירי והתעבורה היבשתית והכולל מכלול פעולות להבטחת המטען ובכללם המכלת מכולות לרבות מטענים חלקיים (קונסולדציות) , אריזה , סידור , קשירת וסימון מטענים. 

 

קישורhttp://www.cotecna.com/en/Services/Commodities  

 

השגחה ימית גלובלית - Global marine observation (GMO)

 

ראה ערך קודם בהתייחסות לפעילות בינלאומית.

 

התיישנות

 

תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ידע ומידע

050-5308811      

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

מגדלאור

מגדלאור

בית השמאים והשמאות

שלח

שם​

שדה חובה

תודה על פנייתך!

 

נחזור אלייך בהקדם

טלפון​

שדה חובה

מייל​

שדה חובה

הודעה​

שדה חובה

בקרו אותנו:

בית עסק זה מכבד תשלום בכרטיסי אשראי

צרו קשר

 

קו ישיר לקשר מיידי: 050-5308811

מרכז ניהול וניתוב הודעות טל/פקס 24 שעות: 050-8966843

מייל: migdalor.win@gmail.com

 

פעילות בפריסה כלל ארצית ובחו״ל.

פגישות וביקורים לפי תיאום מראש

 

מטה החברה, משרדים ראשיים והנהלה ארצית: הנביאים 20 הדר, חיפה 

מען למכתבים: ת.ד. 3369, נשר (מבואות הטכניון)

050-5308811

נציגויות בחו״ל: אירופה | ארה״ב | אוסטרליה