שמאות רכוש I הערכת נזקים - הלכה למעשה 

 

על שמאות רכוש I הערכת נזקים I אומדן שווי I חלון הצצה ועשה ואל תעשה בקרות אירוע ביטוח.

 

 

מן המפורסמות היא שתחום שמאות הרכוש הערכת הנזקים אומדני מחירים והערכות שווי אינם מדע מדויק אלא תחום אמפירי וכשמם כן הם : הערכות . אומדנים .

אולם אף על פי כן קיימות גישות , שיטות וכללים ובהם כללי מקצוע טובים להגיע למרווח המצומצם המקורב ביותר המשקף נאמנה את הנזק מחד ואת הפיצוי מאידך . אין לך כמעט 2 שמאים מעריכים או אומדים שיגיעו לאותם הערכות ואותם מספרים ואין הדבר אומר שאחד צודק והשני טועה . כידוע וכפי שהוזכר השמאות או השומה והכרת או הערכות הנזקים הינם תחום שבו יש דרגת או דרגות חופש והם רצועת או סטריפ של ערך על הרצף מהמינימום שהוא הערך הקטן המינימאלי ועד ערך עליון על הגאפ או האינטרוול המשקפים משתנים רבים ובהם ניסיונו של השמאי , מטענו ומהותו של השמאי , זמן ביצוע השמאות , סוג ומהות השמאות והפיצוי .

האם הפיצוי הוא שיפוי או כינון

 (מתוך אינדקס המושגים של מגדלאור בית השמאים והשמאות)

שיפוי - Indemnification

תגמולי ביטוח המשולמים מהמבטחת למבוטח כנגד הוצאות שהוציא המבוטח בפועל וכנגד קבלות מקוריות בקרות מקרה הביטוח וזאת עד גבול תקרת האחריות לסכום הנקוב בפוליסה באירוע הביטוח . המטרה היא להביא המבוטח קרוב ככל האפשר למצב של ערב טרם קרות מקרה הביטוח . העיקרון המנחה , הנו כלל חשוב בעולם הביטוח ולפיו ביטוח לעולם יעשיר או ייטיב את מצבו של המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח דהיינו מבוטח לא יקבל יותר מהנזק הממשי שנגרם לו . עקרון זה הנו בעל חשיבות מאחר ומטרתו בין היתר למנוע מלהפוך את הפיצוי לכדאי למבוטח .חישוב תגמולי הביטוח בפועל (הפיצוי) אם כן נעשים כאמור בערכי תחלוף דהיינו ישן תמורת ישן דהיינו מה שווי השוק (לאחר ניכוי בלאי) בעסקת שוק חופשית לאחר מפגש רצונות וגמירת הדעת בין קונה למוכר ובקיצור ערכו הממשי של הרכוש בעת קרות מקרה הביטוח תוך התחשבות בבלאי ובפחת.  חשוב לציין שקיים רק בביטוח רכוש בלבד .

כינון - establishment / founding

( מתוך אינדקס המושגים של מגדלאור בית השמאים והשמאות)

ערך כינון - "הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק".

ערך כינון המכונה גם חדש כנגד ישן, מקנה למבוטח בעת נזק בדירתו, פיצוי כספי שיאפשר לו לרכוש, במקום הפריט שאבד או ניזוק, פריט חדש מאותו סוג וזאת אף אם הפריט שאבד או ניזוק היה ישן. למעשה זהו ביטוח פחת. באופן שכזה, בעת תביעה, הפיצוי הכספי יביא את המבוטח למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.

תשלום פיצוי כספי לפי ערך כינון מותנה ברכישה/בהקמה מחדש  על ידי המבוטח, או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק. (בדרך של המצאת חשבונית מס). לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק, יהיה הפיצוי בעדו לפי ערך שיפוי. as is . דהיינו לפי ערכו הממשי של הרכוש בעת קרות מקרה הביטוח, תוך התחשבות בבלאי ובפחת.

 

 

הזמן הראשון של האירוע או הזמן הסמוך לאירוע הוא "זמן הזהב" או "חלון הזהב" שבו חשוב לבצע מספר פעולות על מנת להתערב במצב ולהוביל את האירועים במסלול הנכון לפיצוי מלא והוגן .

 

ביצוע פעולות ראשוניות ומידיות להקטנת הנזק . כידוע הפעולה החשובה ביותר בהתערבות להחמרת נזק היא הקפאת מצב והידרדרות האירוע שעלול לצאת משליטה . פעולות אלו יכולות להיות מגוונות ורבות כגון נטרול אחד ממרכיבי משולש האש : חומר . חמצן . חומר או ניתוק מקור או לוח חשמל בעת אירוע שריפה או הצפה או שיטפון וזאת בכדי להקטין את נזקי השריפה או נזקי האש או נזקי המים או נזקי ההצפה או נזקי השיטפונות . במקביל וללא סיכון חיי אדם גוף ונפש לנסות למזער נזקים באמצעות פעולות נוספות כגון ביצוע ניקוז ושאיבה בעת קרות נזקי מים , נזקי הצפות , נזקי צנרת מים , נזקי איטום , נזקי שיטפון , נזקי סערה . כמו כן הוצאת והרחקת תכולה , פריטים , ריהוט , ציוד ומוצרים אלקטרוניים דברי ערך.

 

 

לעדכן מיד את הגורמים המתאימים : כוחות חירום והצלה בעת הצורך .  מוקד עירוני . חברת ביטוח . סוכן ביטוח . שמאי רכוש או שמאי הנזקים בכדי לבצע את שמאות הנזקים אומדן הנזק והערכת מחיר .

 

 

לבצע תיעוד של הנזק באמצעות צילום , הסרטה , תרשומות ורשימות ולהעביר לגיבוי בכל דרך אפשרית על ידי העברה לגורם רלוונטי במייל , בווטס , סמס או לשמור בענן או דרופבוקס או דיסק און קי או כל דרך אחרת . בהקשר זה חשוב לציין שבעת רכישת פריטים חדשים לאחר סקר ביטוח חשוב גם לשמור את הקבלות או להעביר לסוכן הביטוח ובכל מקרה לעדכן את סוכן הביטוח בכדי לא להימצא במצב של תת ביטוח או בשמו האחר ביטוח חסר בעת אירוע ביטוח .

ביטוח חסר/תת ביטוח - Under insurance

(מתוך אינדקס המושגים של מגדלאור בית השמאים והשמאות)

 

משקף מצב בו ביום קרות מקרה ביטוח , סכום כיסוי ערך הביטוח בפוליסה נמוך מהערך הראלי בפועל. הפיצוי אם כן יהיה ביחס מתאים.

 

פעולת שמאי הרכוש או שמאות הרכוש היא למעשה פעולת שחזור , חקירה , רסטורציה של ממש . לעיתים נדרש השמאי לבנות בחזרה את הפאזל ואת התמונה השלמה תוך שיחזור ואיסוף החלקים יש מאין וכידוע לעולם לא ניתן יהיה לפעמים לפצות על פריטים נושאי ערך סנטימנטלי או לפצות על פריט ייחודי בערכו הייחודי .

פעולת ביצוע שמאות הנזקים של שמאי הרכוש והערכת הנזק היא תהליך ולא אקט והנה פעולה מתגלגלת בזמן כשבתהליך השמאי קורא ולומד את הפוליסה לומד את פרטי האירוע ומקרה הביטוח ובונה למעשה את תיק השמאות בעזרת איסוף ועיבוי התיק במסמכים ואסמכתאות.

 

לא נכנס במאמר זה לעקרונות ושיטות השמאות וטכניקות השומה שהינם נושא למאמר אחר.

 

בצד היכולות הטכניות והמקצועיות יש לציין את המצב המיוחד של אירוע ביטוח שהוא אירוע טראומטי לכל הדעות ומחייב רגישות והבנה מצד הנוגעים בדבר ובכללם השמאים אבל למצער דווקא אז המבטחות חברות הביטוח מקשיחות את ליבן ומפנות עורף ופנים למבוטח האומלל המגלה למגינת ליבו שברגע הקובע חברות הביטוח מנערות את חוצנן מחבותן ויעשו הכול להימנע מתשלום דמי הביטוח המגיעים . למען ההגינות נציין שלא כולן ולא בכל המקרים ויש מקרים שבהם חברות הביטוח הכירו באחריותן ויכולה להיות הסיבה אשר תהיה כגון היחס בין היקף הפיצוי מול משקלו של סוכן הביטוח . מעמדו של המבוטח ויכולותיו לעמוד בתהליך מיצוי הפיצוי או שיקולי "ערך מטרד, דהיינו עלות ההתעסקות בתיק מול הפיצוי במסגרת הגישה הידועה של "בחר את הקרבות או המלחמות שלך" לכן חשוב לציין שצריך לערב שמאי ללא מורא וחת או משוא פנים שאינו "שכיר חרב " של חברת הביטוח שחייב לספק לה את ליטרת הבשר בכדי להמשיך ולשרתה . שמאי שאינו עובד עם חברות הביטוח או אפילו ניתן לומר נגד חברות הביטוח מה שידוע באנגליה כ שמאי מטעם הציבור או שמאות מטעם הציבור.

 

מבוטח שהוא בבת עינו של סוכן ביטוח יזכה בגב רחב של סוכן הביטוח עד להשגת הפיצוי המלא . כאמור גם מבוטח בעל איתנות פיננסית , דמות מוכרת וידועה עם רוח לוחמנית יזכה גם הוא קרוב לוודאי במלוא הפיצוי ואולי אף במהירות שיא או פרק זמן קצר .

אירוע ביטוח או מקרה ביטוח הם כפי שהוזכר אירוע טראומטי ולעיתים יכול למוטט משק בית , משפחה או עסק וחברות הביטוח יודעות זאת . לכן חברות הביטוח עובדות בשיטת "המלחציים" בתחילה ינסו להתנער מהחבות בתואנות שונות של בדיקת חיתום הפוליסה וניסיונות להעלות טענות של חוסר תום לב או גילוי נאות

 חובת הגילוי

 

מתוך אינדקס המושגים של מגדלאור בית השמאות והשמאים)

חובה שחלה על המבוטח לגלות למבטח כל עניין שהוגדר כעניין מהותי בחוזה הביטוח וכן כל עניין ודבר מהותי שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או בתנאים שבו.

החובה למסור מידע מלאואמתי מצד המבוטח לחברת הביטוח בעיקר בעת עריכת הביטוח, מידע שיכול להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.

או טענות להשלמת מסמכים ומידע . כמו גם בדיקה האם לא קיים מצב של תת ביטוח שיוכל להקטין את סכום הפיצוי "בערך משולש" דהיינו נוסחת היחס להפחתה בין הפרמיה המשולמת וסכום הפיצוי המגיע לבין המצאי והמציאות בפועל.

 

כאמור שיטת המלחציים מנסה ללחוץ את המבוטח על פני ציר הזמן בכדי לקבל את הצעת חברת הביטוח ולהתפשר . בכל נקודת זמן על ציר הזמן החברה תשפר את הצעתה מול עמידות והתנגדות חברת הביטוח עד להגעה לבית משפט בו בית המשפט יציע להגיע לפשרה תוך רמז עבה לחברת הביטוח שתצטרך לשלם יותר מהצעתה וצלאת בנזק תמידי או הנזיפה וגם רמז למבוטח לרדת מהעץ הגבוה כמאמר הפתגם הסיני שלמשפט נכנסים עם נמר ויוצאים עם חתול שהרי ידוע ש "תפר קטן מונע קרע גדול" ואם להביא מניסיוני כשמאי של מס רכוש קרן פיצויים נזקי איבה של מדינת ישראל מס רכוש בנזקי נפילות טילים , שריפות בכרמל ובזיכרון יעקב והצפון הייתי פונה למבוטחים בדיבור רך שכן כידוע ממשלי טו א "מענה רך ישיב חימה" וכבר שציינו שמצבים יכולים להיות טעונים ועל סף התפרצות ומציע להם לקבל פיצוי הוגן ולצאת לדרך ולא לטפס על עצים גבוהים תוך שאני מזכיר שהכסף הוא כסף קדוש של כולנו . ידוע היה שכל סכום שאני רושם הוא ראה וקדש ותוך ימים הכסף היה בחשבון . בניית האמון והאמינות הקרינה גם לניזוקים ולמבוטחים וכך היה אפשר להתקדם .

חשוב לציין שבשולי הדברים שכל יום שחברת הביטוח יכולה לעכב תגמולי ביטוח היא מעצימה את הר המזומנים שלה שאותם היא לא רק משקיעה אלא מלווה למבוטחים כנגד שעבוד הפוליסות וללווים עם ביטחונות טובים ומכאן מוטיבציה נוספת כמדיניות לא לשלם או לעכב את התשלום .

 

לכן כאמור חשוב לבחור גם בסוכן ביטוח מקצועי וטוב וגם כזה בעל תיק ביטוח כבד שיקנה לו כושר מיקוח מול חברות הביטוח לא רק במשא ומתן על העמלות והתנאים אלא גם בפיצוי ותשלומי הביטוח בעת אירוע ביטוח.

 

 

 

חשוב לערב מיד שמאי חיצוני במקרה ביטוח גם כשחברת הביטוח ואפילו הסוכן נחמדים וסימפטיים בהתחלה כי בהמשך חברת הביטוח עלולה לגלות את כוונותיה ופניה האמתיות ואז אם זה לא יהיה מאוחר מידי זה יהיה קשה שבעתיים להתחיל בתהליך הנדסה לאחור של האירוע . לכן כאמור חשוב לערב שמאי בלתי תלוי לשמאות בלתי תלויה מ D1  .

 

כותב המאמר הינו שמאי רכוש מעריך נזקים ואומדן שווי בפירמה מגדלאור בית השמאים והשמאות

 

בחופת השירותים סל המוצרים ומניפת מגוון ההצעות שלנו :

שמאות רכושI  שמאי רכוש I  שמאות אלמנטרית I  שמאי אלמנטריI  שמאים אלמנטריים I שמאות נזקי רכוש I הערכת נזקי רכוש I שמאות נזקים I הערכת שווי תכולהI  שמאי נזקים I אומדני נזקיםI  אומדן נזקים I הערכת נזקים I הערכת נזק I סקירת נזקים I  סוקר נזק I סוקר ביטוח I שמאות מס רכוש I  שמאי מס רכוש I שמאות נזקי איבהI  שמאים עדים מומחים I שמאים מומחים בית משפט I חוו"ד שניה I חוות דעת שניה I שמאי בלתי תלוי I שמאות בלתי תלויה I איכות בניה I ליקויי בניה I שמאות שיפוצים I שמאי שיפוצים I שמאות עבודת שיפוצים I שמאי מטעם הציבור I שמאות מטעם הציבור I הערכת נזקי שריפה I נזקי שריפה I שמאות נזקי שריפה I שמאי נזקי שריפה I  שמאי נזקי שריפות I  אומדן נזק שריפה I אומדן נזקי שריפות I שיקום נזקי שריפה I שיקום נזקי שריפות I פיצוי נזקי שריפה I  פיצויים נזקי שריפה I  הערכת נזקי אש I נזקי אש I  שמאות נזקי אש I שמאי נזקי אש I אומדן נזקי אש I שיקום נזקי אש I פיצוי נזקי אש  I הערכת נזקי מים I נזקי מים I שמאות נזקי מים I שמאי נזקי מים I אומדן נזקי מים I שיקום נזקי מים I פיצוי נזקי מים I שמאי נזקי נזילות I שמאות נזקי נזילותI  הערכת נזקי נזילות I  אומדן נזקי נזילות I שמאי נזקי רטיבות I שמאות נזקי רטיבות I  אומדן נזקי רטיבות I שמאות נזקי הצפה I  נזקי הצפה I שמאות נזקי הצפות I  אומדן נזקי הצפות I הערכת נזקי שיטפון I נזקי שיטפון I נזק שיטפון I  שיקום נזקי שיטפון I פיצוי נזקי שיטפון  Iנזקי שיטפונות I הערכת נזקי שיטפונות I שמאות נזקי שיטפונות I אומדן נזקי שיטפונות I שיקום נזקי שיטפונות I  פיצוי נזקי שיטפונות I שמאות איטום I שמאות עבודות איטום I הערכת נזקי איטום I שמאות איטום וזיפות גגות I שמאות נזקי סערה I הערכת נזקי סערה I אומדן נזקי סערה I שיקום נזקי סערה I פיצוי נזקי סערה I שמאות חקלאית I שמאי חקלאי I שמאות נזקי טבע I שמאי נזקי טבע I הערכת נזקי טבע I הערכת נזקי קרה I שמאות נזקי קרה I שמאות נזקי חום I הערכת נזקי חום I  שמאות הנדסית I שמאות ציוד מכני הנדסיI  שמאות נזקי בניה I שמאות אתרי בניה I שמאות אווירית I  הערכת מטוסים  I שמאות נזקי כלי טייסI  שמאות תעופה I  שמאות ימית I הערכת נזקי מכולות I  מאגרי פיקוח I השגחה ופיקוח I פיקוח מטענים I ניהול סיכוני ביטוח I סקר סיכונים I סקרי סיכונים I שמאות כלי שייט  I שמאי כלי שייט I שמאות אניות I הערכת שווי כלי שייט I  הערכת שווי אניות I שמאות כלכלית I שמאות עסקית I הערכת שווי חברות I הערכת שווי מוניטין I הערכת שווי מלאי I הערכת שווי מלאים I הערכת שווי חומרי גלם I הערכת שווי מוצרים מוגמרים I הערכת שווי מכונות I הערכת שווי קווי ייצור I הערכת שווי מכונות אלקטרוניות I  חבות המוצר I הערכת שווי קניין רוחני I הערכת שווי פירוק שותפויות I שמאים לפירוק שותפויות I  שמאי חלוקת רכוש I  חלוקת ופירוק רכוש I שמאות חלוקת רכוש I  הערכת שווי למיזוג I הערכת שווי למיזוגים I הערכת אובדן רווחים I חישובי ירידת ערך I שמאות לשווי הוגן I שמאות לתקינה חשבונית IFRS I  שמאי תקןIFRS   I שמאות תקן IFRS  I דיווח IFRS  I.

 

 

 

 

ידע ומידע

050-5308811      

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

מגדלאור

מגדלאור

בית השמאים והשמאות

שלח

שם​

שדה חובה

תודה על פנייתך!

 

נחזור אלייך בהקדם

טלפון​

שדה חובה

מייל​

שדה חובה

הודעה​

שדה חובה

בקרו אותנו:

בית עסק זה מכבד תשלום בכרטיסי אשראי

צרו קשר

 

קו ישיר לקשר מיידי: 050-5308811

מרכז ניהול וניתוב הודעות טל/פקס 24 שעות: 050-8966843

מייל: migdalor.win@gmail.com

 

פעילות בפריסה כלל ארצית ובחו״ל.

פגישות וביקורים לפי תיאום מראש

 

מטה החברה, משרדים ראשיים והנהלה ארצית: הנביאים 20 הדר, חיפה 

מען למכתבים: ת.ד. 3369, נשר (מבואות הטכניון)

050-5308811

נציגויות בחו״ל: אירופה | ארה״ב | אוסטרליה