שמאי רכוש ומעמדו כעד מומחה בראי המשפט העברי

על אמינותו של אומן במשפט העברי

 

אומן – בעל מקצוע מיומן המומחה בתחומו.

שמאי רכוש – שמאי העוסק בתחום שמאות רכוש הערכת נזקים ואומדן מחירים.

מומחה בית משפט – אדם מומחה בתחום כלשהו שנחשב סמכות או אורים ותומים שראויה להתקבל דעתו על בית המשפט.

 

הלכה ידועה במשפט העברי היא ש "אין אומן מרע אומנותו"  .

ופסוקה מתוך פסק הדין של השופט דרורי בבית המשפט המחוזי בירושלים

ברע /775/03.

 

הלוקח טלית מצויצת  מישראל ( כף חיים  סעיף א משום דסתם ישראל בחזקת  כשרות . אבל אם הוא ישראל חשוד , פסול) או מתגר נכרי (שאינו יהודי  ואומר שלקחן מישראל ואפילו הוא תגר בשאר סחורות נאמן ראה טעם ונימוק למטה) כשר (אבל ציצית אסור ליקח מן הנכרי ואפילו הוא תגר) הוא דכיון דתגר (סוחר) הוא חזקה שלקחה מישראל דלא מרע נפשיה . אבל אם לקח מעכו"ם שאינו יהודי  ושאינו תגר פסולה (נימוקי יוסף הלכות ציצית  שולחן ערוך , אורח חיים , סימן כ , סעיף א.) אבל אם לקח מא"י (אינו ישראל)  שאינו תגר – פסולה.

 

מאחר ועל פי ההלכה היהודית ציצית  כשרה רק אם נעשתה על ידי יהודי לשם מצוות ציצית , כתוב זה מעלה מה הדין כאשר הקונה אינו יודע מי עשה את הציצית והמידע היחיד על כך מקורו בדברי המוכר ?

 

ומסביר המגן אברהם (ר' אברהם אבלי הלוי גומבינר שחי במאה ה-17 בפולין מגדולי האחרונים מחבר הספר מגן אברהם מג"א פירוש מרכזי לשולחן ערוך)  מתגר אפילו  הוא תגר בשאר סחורות  - נאמן . מדוע  ? כאשר המוכר הוא סוחר (תגר) ניתן להאמין לו  ואילו כאשר המוכר אינו סוחר אין להאמין לו ?  כאמור בסיפה  של אותו סעיף בשולחן ערוך :

" נאמן  . דאם  (= באם)  יימצא בדאי  (= שקרן) בדבר אחד שוב לא  יאמנוהו בדבר אחר . כמנהג הציבור באלו שנתפסים בקלקלתם.

 

פרשנות !

המשפט העברי מתיר לישראל לקנות טלית מצויצת אפילו מתגר (סוחר) שאינו ישראל , דהיינו גוי ! מהטעם שאם יגלו שידע שאינה כשרה וידע להבא לא יקנו אצלו ויגדע מקור מחייתו , מגדיל הכתוב ואפילו מדגיש שהסוחר יכול לסחור בכל סחורות ולא רק כזה הסוחר הטלית מצויצת מה שמעמיד את עיסוקו על פריט זה . זוהי גישה מרחיקה לכת שהיגיון , שכל וחכמה בצידה.

 

ולעניינו אנו . כשמאי רכוש נהיר וברור שאין אנו שכירי חרב של מזמין חוו"ד השמאות אלא נותנים דעתנו המקצועית בניקיון כפיים ללא הכרה ומשוא פנים מתוך אובייקטיביות מוחלטת נקיה וחפה מאינטרס על סמך מיטב הניסיון והשפיטה כשאנו יודעים שהשם המקצועי והמוניטין נבנים מכך.

 

 

 

 

ידע ומידע

050-5308811      

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

מגדלאור

מגדלאור

בית השמאים והשמאות

שלח

שם​

שדה חובה

תודה על פנייתך!

 

נחזור אלייך בהקדם

טלפון​

שדה חובה

מייל​

שדה חובה

הודעה​

שדה חובה

בקרו אותנו:

בית עסק זה מכבד תשלום בכרטיסי אשראי

צרו קשר

 

קו ישיר לקשר מיידי: 050-5308811

מרכז ניהול וניתוב הודעות טל/פקס 24 שעות: 050-8966843

מייל: migdalor.win@gmail.com

 

פעילות בפריסה כלל ארצית ובחו״ל.

פגישות וביקורים לפי תיאום מראש

 

מטה החברה, משרדים ראשיים והנהלה ארצית: הנביאים 20 הדר, חיפה 

מען למכתבים: ת.ד. 3369, נשר (מבואות הטכניון)

050-5308811

נציגויות בחו״ל: אירופה | ארה״ב | אוסטרליה